connecting  People 💖 Places 🌍Period

1599-1799 Just uploaded hundred years of Tingbog every 10th year for Thy Land Refs-Hassing Herreds Ting ~ 1629-1732. Links to Ørum Len extracts on the map 🗾for Hillerslev-Hundborg Herreder… we now start to see a contour of the entirety of the area!

💙 paⁿ Willerslev tvillingerne fædrene (Y) i lige linie faktisk er fra Villerslev Sogn i Syd-Thy. Det blev klart mens een studerede🧬DNA i en bakke Grønland to  millioner år gammel og en anden studerede🔬Vikinge togter i en anden bakke fra tusind år siden.

💖 maⁿ Carlsberg‘s oldemor Laura Cathrine Lauritsdatter Holst hendes mødrene side i lige linie mor-mor-mor osv er forlængst forankret til Brogaard også i Syd-Thy … materialet er overdraget til Birgitte Possing’s forsknings gruppe om Laura 💝

🌍  Drone Churches in Refs Herred 📹 1599-1799 og Skibsted Fjord samt Flade Sø som snart kommer på You-tube!

Tillige opmålt absis i Karby-Vejerslev begge Romerske mål: 2,40m~8fod søjle høje og præcis samme c/c i søjlerne altså 8′. Muligvis samme ‘lego’ fabrikat altså samme værksted: Spekulerer på om der har været brønd hele vejen rundt der hvor Vejerslev har absis nu er beliggende og den anden halvdel er flyttet væk for eksempel til Karby?

Youtube: Snart i Gjettrup

Learning about military conscription in Mors Land & Thy Land prior to 1799

Military soldiers-horses-weapons-hosbonds