connecting  People 💖 & Places 🌍in Period

Pedegree coallapse partially I programmet ‘Finding Grace’ om O’Malley Klannen i Irland vises i videoen opfølgning Juni 24th 2023 et træ med et uventet pedegree kollaps muligt, uden selv at registrere det: Man forsøger at opretholde den status som forbinder familie med tiden og stedet: Chiefchain og det sker simpelthen ved kusine-fætter giftemaal, tillige med et onkel niece giftemaal. Det faar mig til at teoreticere at vi nok skal opfatte denne indgifting som en reaktion på den fare der er forbundet med at miste familiens multi generationelle arnested, privilegier med gravsteder og historier knyttet ind i helligdom, bolig og virksomheder. Det kan måske endda opfattes som en trussel mod klanen hvorved den tryghed og genkendelse og selvopretholdese der ligger i en lokal indgiftning (Assortative Mating), måske er at foretrække frem for at blive en satellit, nomade, fleksibel livsformer som mange andre mennesker er nødt til at udvikle. Denne udvikling er maaske bag indgiftningerne omkring gaarden Bisgaard i Løderup 1650-1800, og muligvis omkring Moldrup  på Vestervig Closter slut 1700 tallet, og tillige Harringgaard hvor to brødre gifter sig med to søstre slut 1700 tallet,.

Event Matricer, brugt Biologisk Intelligence.

Carl Madsen’s afskrifter har kun brugt Biological Intelligence (BI) som i regneark fremstiller basiske element i tråde som i fremtiden skal føre til følgende 6D matrices: Time Matrix *1,  Location *3, Human *1 og Event Matrix *1. Håbet er at i fremtiden vil vi udvikle programmer som inkorporere en mere udviklet form for absolut-relativ tid, menneske som en flod altså flydende-levende det vil sige beskriver mennesket fra vugge til grav og i multiple dimensioner: Flere parametre kan være vækst, hormoner, erfarings udvikling osv. Tillige at vores mapping udvikler sig udover google’s begræsninger i dag, så kort-sted materiale kan overlægges over tid med historiske kort. Ønskværdigt vil være et program som  forstår hvad byggeri, natur omvæltninger er i en dynamisk setting.  Faktisk er vi nok tættere på event matricer med Artificial Intelligence AI. Jul 29th 2023. CPH

Actuel forfatterinde Tove Irma Ditlevsen 1917-1976 CPH kommer fra Harringgaard ligesom en anden kendt Thybo Kennedy’s taleskriver  Theodore Chaikin Sorensen 1928-2010 NY. Der er mange heroppe der skriver, minder lidt om Island hvor det siges en ud af ti er forfatter. Jul 5th 2023. CPH

1599-1799 Just uploaded hundred years of Tingbog about every 10th year for Thy Land Refs-Hassing Herreds Ting ~ 1629-1789. Added in is Vestervig Bircheting 1760-89. Links to Ørum Len extracts on the map 🗾for Hillerslev-Hundborg Herreder… we now start to see a contour of the entirety of the area!

💙 paⁿ Willerslev tvillingerne faedrene yDNA far-far-far… er i lige linie faktisk fra Villerslev Sogn i Syd-Thy. Det blev klart mens een tvin studerede to  millioner år gammelt🧬DNA i en bakke Grønland og en anden studerede🔬tusind år gamle Vikinge togter i en anden bakke.

💖 maⁿ Carlsberg‘s oldemor Laura Cathrine Lauritsdatter Holst 1819-1911 hendes haplo mødrene side i lige linie mor-mor-mor …. er forlængst forankret til Brogaard også i Syd-Thy … materialet er overdraget til Birgitte Possing’s forsknings gruppe om Laura 💝

fælles har de to historier at Holst-Villerslev maa siges at begge parter er totalt selvudslettende i at bidage kollosalt til at løfte den fælles historie: alle Laura’s breve er brændt og intet bevaret om hende selv saa det eneste del af DK-National-Historiske museum som hun med-financierede der viser lidt om Laura’s slaegt er i vindeltrappen der forbinder østfløjenes etager, hvor kopier af ur-adelen og højadelens vaabenskjolde er ophaengt som hun muligvis kan vaere i familie med! Tilsvarende at  tvillingerne kommer fra de ‘Sorte Vikinger’ Villerslev i Thy og haaber en dag det bliver lettere at komme igennem til netop National-institutionerne og private DNA databaser med vores saerlige slaegts, historie, forsknings matricer heroppe fra.

🌍  Drone Churches in Refs Herred 📹 1599-1799 og Skibsted Fjord samt Flade Sø som snart kommer på You-tube!

Tillige opmålt absis i Karby-Vejerslev begge Romerske maal: 2,40m~8fod søjle høje og præcis samme c/c i søjlerne altsaa 8′. Muligvis samme ‘lego’ fabrikat samme værksted: Spekulerer på om der har vaeret brønd hele vejen rundt der hvor Vejerslev har absis nu er beliggende og den anden halvdel er flyttet vaek for eksempel til Karby?

Youtube: Snart i Gjettrup

d

Learning about military conscription in Mors Land & Thy Land prior to 1799

Military soldiers-horses-weapons-hosbonds