Hør om Vestervig Closteri det sydlige Thy og hvordan Vestervig Gods kæmper for at bevare total kontrol over sine stolte selvstændige ‘vikinger’ nu stavns-bundne i 1600-tallet, og et eksempel på, hvordan Ørum Slots ejer handlede med stor indlevelse imellem hendes tjenere, mens de blæsende sandstorme lagde hendes jorder øde!

Sydthy 1696

 

I dag uploades Hassing-Refs Herredstings extract 1740-1759 som vel repræsentere den største samling afskrifter siden kirkebøger, jordebøger mv blev uploaded for år tilbage for Syd-Thy  som er Vestervig Len (senere Vestervig Amt).

Denne skat indeholder et fantastisk indblik i dagligliv og normer i vores forfædres samfund.

Rigtig god fornøjelse med det!

Søgbar excel sheet

Søgbar pdf fil 1743 sider, 14mbS

THY FLAG fra Flemming Bo Hansen
Landskabsflag fra Hansen, over Jensen ~ Madsen:
Nu har vi et flot flag som vist, designet som det sig bør af en dansk smed: Den verdens kendte designer ‘Hansen’ uddannet hos en anden berømt dansker dansk smed ‘Jensen’, eller rettere: Flemming Bo Hansen uddannet guldsmed hos ‘Georg Jensen’: FBH har to items på MOMA i New York og en item i Tyskland og i dag har ‘released this for us’. Vær så god! Håber I vil tage godt imod initiativet ja endog kan lide flaget, og bruge det.
kh Carl Peter ‘Madsen’
waiver dags dato:
Kære Carl Peter
Det af mig designede Thy flag, er nu en del af ”Public
domain”.
Så alle, også ikke Thyboer må flage og bruge flaget
som de vil.
Kh Flemming Bo
Flemming Bo's site:

Hør om sognet Helligsø i det sydlige Thy 1599-1799, og tillige en historie fra 1698 om hvordan en ‘udlænding’ fra Tyskland er under mistanke for tyveri på grund af ‘to sække’
af hans, men under sin retssag bliver han accepteret gennem sine gerninger, som ‘en
af os’.  Gå direkte til historien: ‘To sække – men han er en af os’ link

God fornøjelse!

Mysteriet om Getterup er løst fordi nogle empatiske mennesker i foreningen ‘Dansk Stat’ har frigivet søkortet over Limfjorden fra år ~1300 til deres egen kopiering således vi nu tillades at kopiere kopien! Heraf kan ses at ‘Getterup Sogn’ var ‘St Gertrud’ tidligere antageligt den ‘Gertrud’ som er ikon for ‘byggeri’ og dermed er mysteriet som første gang beskrives omkring år 1935 i National Museets skriv om kirken på stedet, med tidligere det højeste tårn i Syd-Thy maritimt sømærke, nu løst.

Ovenikøbet undersøges hvordan de ‘oprindelige folk’ (Indigenous Peoples) i Thy som jo naturligt er et ærligt, retshavende og kongetro folk hvordan de kan overleve at betale over 100% i skat, der vel er årlig confiscation, og stadig bevare selvrespekten, personlig integritet og sammenhængs-kraften i lokal samfundet, stående til ansigt med meget alvorlige fængsels-straffe. I en historie fra Stiensgaard 1678-9 ser vi at en af hemmelighederne jo er at vores omsætnings-redskaber helst ikke skal konfisceres som følge af netop statens udslettende fremfærd når skatte-betaling i flere år konsekvent mangles, for derved vil vi jo sulte men det undgåes smidigt.

Rigtig god fornøjelse!

Refs Herred Tingbog extract 1629-1688 indlagt Vestervig Birch 1760-1799 er nu udvidet med:

  Ekstrakt af Hassing-Refs Herreders Tingbog 1750-9 tillige med 1740, uploaded af Carl Peter Marts 21st, 2024.🛟

Hassing-Refs Herred er sammenlægning af Hassing Herreds Ting og Refs Herreds Ting i 1688 og det nye kombinerede ting ligger i Gammelby i Grurup sogn.

Filen indeholder utallige historier af daglig-livet med præcis registrering af hver enkelt person som er nævnt med dato, rolle, navn, sted-angivelse og til tider en lille historie knyttet til i alt næsten 90,000 events.🌍

Photo er del af full 45Mb Søkort fra 1696

Refs Herred Tingbog extract 1629-1688 indlagt Vestervig Birch 1760-1799

  Carl Peter har uploaded ekstrakt af Refs Herreds Tingbog 1629-88 tillige med tidligere uploaded Vestervig Bircheting extract 1760-99 begge er nu komplette🛟

Refs Herred omfatter det tidligere Jydske Rev, Landet som grænsede op til revet, hvor den mere eller mindre i dag opløste by Refs lå centralt oppe i bakkerne. Tingstedet i perioden her lå lige ved vejlen på nordsiden til Thyholm som da var forbundet til syd-thy med en bro-række. Filen indeholder utallige historier af daglig-livet med præcis registrering af hver enkelt person som er nævnt med dato, rolle, navn, sted-angivelse og til tider en lille historie knyttet til i alt næsten 80,000 events.🌍

Photo er Aalborg Stifts kort fra 1728, med markering af Refs Herred

 

Anthem to the Sea Peoples of the European Gulf (Baltic Sea and Dogger)

anthem for the New Year 2024, where Finland has joined the NATO alliance in defiance of Russian expansionism Sweden on its way creating a unified front in the Baltic for the 1st time since year 1397 🛟

Providing just the force of a glimpse in the eye 🌝a spark of breath of new ideas in the capacity to change the direction of the will of the receiver ❤️: That’s the joy of the Gulf-peoples … by the way: European Gulf where on earth is this? 🌍

credits photo

⛵ Dansk Norske Søfarere ~1850~1934

Slægtsforskernes Bibiliotek har kærligt lagt den norske bog om søfarerne op digitalt og dermed nedbrudt grænsen mellem Danmark og Norge der hvor vi er forenet: Menneskenes skæbner på havet … her er rigtigt mange med danske rødder.

full artikel

NORSKE SEILSKUTER

💖 maⁿ Carlsberg’s fra Thy

Carlsberg‘s oldemor Laura Cathrine Lauritsdatter Holst 1819-1911 hendes haplo mødrene side i lige linie mor-mor-mor …. er forlængst forankret til Brogaard også i Syd-Thy … materialet er overdraget til Birgitte Possing’s forsknings gruppe om Laura 💝

  CPH billedet er fra Hillerød Slot Vindel trappen

Pedegree collapse

O’Malley Klannen i Irland demonstrerer måske et meget tydeligt eksempel på hvordan indgiftning kan være løsning på eller tegn på sidste krampe-trækninger af marganaliseret klan, når de er i fare for at miste deres lokale tilknytning såsom kapeller, gravsteder og historie ud over status magt og indkomst.

  CPH billedet er fra Futterup Strand i Heltborg

 
💙 paⁿ Willerslev tvillingerne

faedrene yDNA far-far-far… er i lige linie faktisk fra Villerslev Sogn i Syd-Thy. Det blev klart mens een tvin studerede to  millioner år gammelt🧬DNA i en bakke Grønland og en anden studerede🔬tusind år gamle Vikinge togter i en Jydsk bakke.

billedet er fra Villerslev Kirke

Thy Kirker med Drone

🌍 Drone Churches in Refs Herred 📹 1599-1799 og Skibsted Fjord samt Flade Sø som snart kommer på You-tube! Eksempel her indeholder drone optagelser fra Heltborg Kirke og Mølle, samt Futtrup og Toftum Herregaard.

Tillige opmålt absis i Karby-Vejerslev begge Romerske maal: 2,40m~8fod søjle høje og præcis samme c/c i søjlerne altsaa 8′. Muligvis samme ‘lego’ fabrikat samme værksted: Spekulerer på om der har vaeret brønd hele vejen under der hvor Vejerslev absis nu er beliggende og den anden halvdel er flyttet vaek for eksempel til Karby?

Tove Ditlevsen fra Thy

Actuel forfatterinde Tove Irma Ditlevsen 1917-1976 CPH kommer fra Harringgaard ligesom en anden kendt Thybo Kennedy’s taleskriver  Theodore Chaikin Sorensen 1928-2010 NY. Der er mange heroppe der skriver, minder lidt om Island hvor det siges en ud af ti er forfatter. Jul 5th 2023. CPH

Ny Tingbog afskrift

⌛1599-1799 Just uploaded hundred years of Tingbog about every 10th year for Thy Land Refs-Hassing Herreds Ting ~ 1629-1789. Added in is Vestervig Bircheting 1760-89. Links to Ørum Len extracts on the map 🗾for Hillerslev-Hundborg Herreder… we now start to see a contour of the entirety of the area!

connecting  People 💖 & Places 🌍in Period